تبلیغات
انجمن دارت وزارت نیرو - قوانین جهانی مسابقات دارت WDF

قوانین جهانی مسابقات دارت WDF

تاریخ:سه شنبه 24 شهریور 1394-09:21 ق.ظ

قوانین جهانی مسابقات دارت
قوانین و مقررات جهانی برگزاری مسابقات دارت

تمام مسابقات رسمی دارت كه منحصراً در محدوده قانونی فدراسیون جهانی دارت یا توسط ارگانهای وابسته به آن سازمان می باشند باید طبق مقررات بازی مسابقات WDF عمل كنند .
قوانین بازی و مسابقات WDF به دو گروه تقسیم می‌گردد .
1- قوانین بازی كه شامل بندهای 1-6 است .
2- قوانین مسابقات كه شامل بندهای 7-23 است .

تعاریف :
WDF : مخفف World Dart Federationبه معنای فدراسیون جهانی دارت و یا كمیته اجرایی فدراسیون جهانی دارت می‌باشد .
سازمانها -Organizers : به معنای كمیته اجرائی و یا اعضاء فدراسیون دارت كه توسط این فدراسیون منصوب شده‌اند تا وظایف خود را در رابطه با مسابقات ایفا نمایند .
بازیكنان - Players: شامل بازیکنانی که در بازیهای دو نفره ، تكنفره و تیمی به صورت تیمهای آقایان و بانوان می باشد .
گوینده - Caller: به معنای شخصی خواهد بود كه برای اعلان امتیازات كسب شده در طی بازی منصوب می‌گردد .
نویسنده امتیازات - Marker: به معنای شخصی خواهد بود كه برای مشخص كردن امتیازات كسب شده و امتیازات باقیمانده در هر مرحله بازی منصوب گردیده وی می‌تواند یك Caller در مسابقات نیز باشد .
امتیازدهنده - Scorer: به معنای شخصی خواهد بود كه برای ثبت امتیازات بر روی كارتهای امتیازی ، نتایج و دیگر مسائل مربوط به مسابقات در هر ست بازی منصوب می‌گردد .
مسابقات - Match: به معنای مجموعه بازیهای انجام شده توسط دو بازیكن یا دو تیم كه در بعضی مواقع به یك بازی و یك مسابقه نیز اشاره دارد .
leg: به معنای یک دست بازی می باشد که از چند راند تشکیل شده است مثلاً یک دست بازی 301 یا یک Leg بازی 301 . 
SeT: به معنای قسمتی از مسابقه می‌باشد كه از تعدادی leg تشكیل شده است . برنده یك SeT از بازی كسی است كه اكثریت legهای آن بازی را برده باشد . و برنده مسابقه كسی است كه اكثریت SeT های آن بازی را برده باشد .
قوانین مسابقات WDF 
00/7 قوانین كلی 
1/7 هر یك از مسابقات WDF باید شامل قوانین بازی مربوط به آن مسابقه باشند .
كه این قوانین باید توسط فدراسیون جهانی و یا فدراسیون مسابقات ناحیه ، كه توسط انجمن رسمی WDF ناحیة مورد نظر برای اعضاء سازمان ایجاد شده مورد تأیید قرار گرفته باشد .
2/7 قوانین یك دوره مسابقات خاص WDF برای شكل‌گیری بازیها در آن مسابقات تهیه می‌گردد .
3/7 قوانین بازی یك دوره مسابقات خاص WDF همچنین برای بازیهایی كه در آن دوره مسابقات انجام می‌گردد نیز میسر خواهد بود كه این بازیها می‌تواند شامل هر یك یا تمام موارد زیر باشد .
- بازیهای تك نفره : كه می‌تواند شامل آقایان یا خانم‌ها به صورت تكنفره باشد .
- بازیهای دو نفره : كه می‌تواند شامل آقایان یا خانمها به صورت مختلط باشد .
- بازیهای تیمی : كه می‌تواند شامل 3 نفر یا بیشتر در هر تیم باشد كه می‌توانند به صورت آزاد یا محدود ، مختلط یا بر اساس جنسیت افراد هر تیم تشكیل گردد .
جوانان : كه می‌تواند به صورت تكنفره – دو نفره – یا تیمی برای افرادی كه در محدوده سنی مشخصی هستند انجام شود .
8- آئین نامه :
1/8 مفاد قوانین بازی در WDF در ارتباط با مسابقات دارت ، توسط سازمانهای تعیین كننده WDF كه تصمیم آنها نهایی و الزامی می‌باشد معین می‌گردد .
اطلاعات مربوط به هر یك از مفاد قوانین باید به كمیته اجرائی منتقل گردد .
2/8 تصمیم‌گیری در مورد موضوعی كه صریحاً تحت پوشش قوانین بازی WDF نیست توسط كمیته اجرائی WDF انجام می‌شود كه تصمیم آن یك تصمیم نهایی و اجباری است .
3/8 WDF و سازمانهای تعیین كننده آن این حق را دارند كه روزها ، شروع و یا تمام برنامه مسابقات را كنسل و یا تغییر دهند .
4/8 تمام بازیكنان شركت كننده در مسابقات باید در چهارچوب قوانین بازی و قوانین مسابقات WDF عمل كرده و در صورت لزوم هر گونه قوانین تكمیلی توسط ارگانهای تعیین كننده وضع و در برنامه‌های جاری مسابقات اجراء خواهد شد .
5/8 تمام بازیكنان باید زیر نظر نظارت و هدایت ارگانهای تعیین كننده و رسمی WDF بازی كنند .
6/8 صلاحیت خارج نمودن هر بازیكنی كه در طی مسابقات در چهار چوب قوانین WDF عمل نكند امكان پذیر است .
7/8 بازیكن می‌تواند تمام جوایز دریافتی خود را نگه دارد . مگر اینكه جایزه دریافتی وی یك جایزه جاودان و با ارزش باشد كه در صورت درخواست WDF باید آن را به سازمان بر گرداند .
8/8 اگر بازیكنی در روز جشن و معرفی رسمی بازیكنان بدون اجازه سازمان حضور نیابد كه برای دریافت جایزه آن مسابقه جریمه می شود .
9/8 هیچ بازیکنی نمی تواند برنامه‌های مسابقات را بطور كامل و درست انجام ندهد مگر زمانی كه عذری همچون – بیماری – جراحت و دیگر دلایل مكفی از جانب وی توسط سازمان پذیرفته شده باشد در غیر اینصورت حق مسلم وی است كه برای دریافت جایزه در آن مسابقه جریمه گردد .
10/8 اگر بازیكنی به هر دلیلی باعث گردد كه سازمان هزینه‌ای را متحمل شود آن بازیكن در برابر آن هزینه مسئول خواهد بود .
00/9 طریقه ورود به بازی .
1/9 سازمانها باید یك فرم ثبت نام رسمی برای مسابقات آماده كرده و فرم را برای اعضاء واجد الشرایط WDF ارائه كنند . فرم‌های ثبت نام برای نوشتن لیست بازیكنان در تمام بازیهای مسابقه آماده خواهد شد .
2/9 در مسابقات تیمی و یا دو نفره ، اعضاء سازمان باید نوبت پرتاب بازیكنان را كه در طی مسابقه غیر قابل تغییر است را تعیین نمایند .
3/9 این حق مسلم اعضاء سازمان WDF و یا سازمانهای تعیین كننده است كه هر یك از داوطلبین را در هر مرحله از بازی ، در طی بازی و یا بعد از مسابقه طبق محدوده قوانین خود رد كرده و نپذیرند و تصمیم آنها یك تصمیم نهایی و اجباری در تمام بازیهای مربوط به آن مسابقه خواهد بود .
4/9 حق مسلم WDF یا سازمانهای تعیین كننده است كه یك داوطلب را در هر مرحله از بازی در طی بازی ، بعد از یك مسابقه طبق بازی ، یا بعد از یك مسابقه طبق محدوده قوانین خود رد كرده و نپذیرند و تصمیم آنها یك تصمیم نهایی و اجباری در تمام بازیهای آن مسابقه خواهد بود . (قوانین WDF شماره 31)
5/9 حق مسلم سازمانهاست كه اعضاء وابسته به این سازمانها را كه لیست بازكنان خود را در مدّت زمان تعیین شده به مشاور سازمان ارائه نداده‌اند را از شركت در مسابقات WDF محروم كند . كه این مهلت بیش از 45 روز قبل از شروع مسابقات نمی‌باشد .
6/9 اعضاء تیمها ( از یك تیم گرفته تا تمام تیمهای شركت كننده ) در طی مسابقات ، تا قبل از شروع پرتاب اولین دارت توسط بازیكن یا تیم شركت كننده ، در تمام بازیهای آن مسابقه قابل تعویض می‌باشند .
7/9 در صورتی كه در مسابقات تیمی و یا دو نفره بازیكنی به هر دلیل خاصی نتواند بازی را ادامه دهد تعویض بازیكن امكان پذیر است ولی فقط شخصی می‌تواند جایگزین وی شود كه در حال حاضر در هیچ یك از مسابقات بازی نكرده باشد .
9/9 هیچ بازیكنی نمی‌تواند بیش از یك بار در هر یك از بازیهای مسابقات ثبت نام شود .
10/9 هیچ بازیكنی نمی‌تواند برای بیش از یك كشور در مسابقات شركت كند .
0/10 ثبت نام
1/10 تمام بازیكنان شركت كننده در مسابقات باید در زمان برنامه‌ریزی شده برای هر بازی توسط خود بازیكن یا توسط مربیان تیمشان ثبت نام شوند .
2/10 هر بازیكنی كه در زمان اعلام شده ثبت نام نشود از بازیهای آن مسابقات حذف خواهد شد . 
3/10 بازیكنی كه زمان معرفی وی برای انجام بازی متوجه نشده و حواسش پرت باشد در آن بازی جریمه خواهد شد .
4/10 به هر بازیكنی فقط 5 دقیقه ، از زمانی كه توسط سیستم همگانی احضار می‌شود مهلت داده خواهد شد كه خود را به میز كنترل یا تخته مختص مسابقات ( هر كدام كه در زمان نیاز خواستار حضور وی هستند ) برساند .
00/11 قرعه كشی 
1/11 برای تعیین بازیكنان حریف كه قبلاً به مسابقه معرفی شده‌اند فقط یكبار قرعه كشی انجام خواهد شد .
2/11 سازمانها باید یكسری مسابقات اولیه را جهت شكست دادن حریف و انتخاب تیم شایسته طبق نتیجه این مسابقات ترتیب دهند .( انتخاب گروه ) 
3/11 نمودار قرعه‌كشی باید در آغاز مسابقه بر روی میز كنترل در طی برنامه مسابقات در یك محل مناسب نمایش داده شود .
4/11 در زمان شروع بازی نمایش نمودار قرعه‌كشی فقط جهت راهنمایی شركت كنندگان می باشد و سازمانها این حق را دارند كه دیرتر و یا زودتر از نمایش این نمودار شروع بازی اعلام نمایند 
قوانین بازی WDF 
1- پرتاب كردن 
1/1- ورزشكاران دارت خود را فراهم خواهند كرد و طول این دارت نباید بیش از 5/30 سانتی‌متر باشد . وزن آن نیز نباید بیشتر از 50 گرم باشد .
هر دارت شامل سوزنی است كه به یك لوله متصل و ثابت می‌شود . به قسمت عقبی لوله میله‌ای وصل شده كه ممكن است شامل بخشهای مجزایی باشد .
2/1- تمامی دارت‌ها را باید یكی یكی با دست و به دقت پرتاب كرد .
3/1- یك راند شامل حداكثر سه دارت خواهد بود .
4/1- اگر ورزشکاری در طی یک راند دارتی را که برروی تخته دارت است بردارد اجازه پرتاب دوباره آن را ندارد و آن راند کامل در نظر گرفته می شود . 
5/1- هر دارتی كه به تخته دارت برخورد كرده و برروی آن نماند را نباید مجدداً پرتاب كرد .
6/1- هر دارتی كه قبل از كامل شدن پرتاب از روی تخته دارت به زمین بیافتد .را نباید به حساب آورده و شمارش كرد .
2- شروع و پایان :
1/2- هر مسابقه یا هر مرحله از آن با یك شروع مستقیم آغاز و بازی خواهد شد ، 
بدین معنی كه برای شروع امتیاز‌گیری ، ورزشكار تنها باید یک پرتاب Middle انجام دهند . 
2/2- هر مسابقه یا هر مرحله از آن با یك پایان دوبل بازی خواهد شد .
یعنی : برای پایان دادن به آن و برنده شدن ، ورزشكار باید دارتی را در حلقه دو برابر (Double) (میانخال) تخته دارت بزند .
3/2-Bull In= که امتیاز آن 50 محاسبه خواهد شد . در صورتی كه عدد 50 برای كامل كردن یك مرحله مسابقه مورد نیاز باشد . Bull (میانخال ) دو برابر عدد 25 محاسبه و شمرده خواهد شد .4/2-زمانی از قانون و قاعده Bust استفاده می گردد ، که بازیكن یا ورزشكاری در طی یك راند . امتیازات بیشتری از امتیاز در نظر گرفته شده کسب نماید ، آنگاه آن پرتاب در نظر گرفته نمی‌شود و امتیازها همان امتیازات قبل از پرتاب باقی خواهد ماند . 
5/2- اصطلاحاً یك شات بازی (Game Shot) تنها در صورتی معتبر است كه دارت‌های پرت شده پایان مورد نیاز را كسب كند و تا زمان اعلام نتیجه توسط داور ، در تخته دارت بماند .
8/2- اولین بازیكنی كه بواسطه كسب امتیاز دوبل مورد نیاز كار را تمام كند . برنده آن مرحله یا مسابقه اعلام خواهد شد كه این امر عملی و امكان‌پذیر است .
دارتی كه پس از اتمام كار بازیكن پرت كند ، محاسبه نخواهد شد .
9/2- در یك مسابقه یا ست‌ها و مراحل آن ، مسابقه یا ست‌های آن درسه مرحله ( پنج ، هفت و . . .) اجرا و بازی خواهد شد ؛ یعنی اولین بازیكن و ورزشكاری كه بیشتر تعداد مراحل را برنده شود . برنده آن مسابقه یا ست خواهد بود و با بردن این مراحل ، در صورتی که مرحله ای از بازی هنوز باقی مانده باشد نیازی به ادامه آن نیست 
10/2- در مسابقه‌ای به چند ست كه تقسیم شده ، مثلاً درسه ست پنج ، هفت و . . . ) بازی خواهد شد ؛ در این صورت اولین بازیكنی كه اكثر ست‌ها را برنده شود . برنده مسابقه خواهد بود و در صورت باقی بودن دیگر ست ها ، آنها دیگر انجام نخواهد شد . 
3- نحوه امتیازدهی :
قوانین این ورزش برای کلیه انواع بازیهای دارت یکسان می باشند . 
1001.701.501 تمامی امتیازات حاصله از مجموع آنها و یا امتیاز باقی مانده از پرتاب قبلی ، كم خواهد شد .
2/3- امتیاز دارت پرتاب شده تنها در صورتی محاسبه می‌شود كه برروری تخته دارت باقی بماند و یا با آن برخورد كند و پس از آن پرتاب تكمیل شده است و امتیاز مربوط ثبت می گردد .
3/3- امتیاز هر دارت بنا به قسمت امتیازی روی تخته دارت که با میله هایی از هم جدا شده اند و دارت پرتاب شده به آن قسمت برخورد کرده محاسبه خواهد شد 
4/3- دارت‌ها از تخته دارت بواسطه پرتاب كننده جدا می‌شود ، اما این كار فقط پس از اعلان امتیاز توسط شخص اعلام كننده صورت می‌گیرد و ثبت می‌شود .
5/3- اعتراض در مورد امتیاز كسب شده یا اعلام شده ، قبل از جدا کردن دارت‌ها ، مورد بررسی یا تایید قرار می‌گیرد .
6/3- اشتباهات و خطاهای محاسباتی بر روی تخته داوری نوشته می‌شود ، تا قبل از پرتاب بعدی بازیكنی كه امتیازش اشتباهی نوشته شده ، تصحیح شود .
7/3- امتیاز مورد نیاز برای یك بازیكن باید بر روی تخته دارت به وضوح در معرض دید قرار گرفته و نشان داده شود و بدین ترتیب در هر لحظه جلوی چشم بازیكنان و نیز داور مسابقه باشد .
8/3- هیچ توضیحی از دوبل اوت (Duoble Out) مورد نیاز توسط داور ، فرد اعلان كننده یا امتیاز دهنده ارائه نخواهد شد .
مثال : (مثلاً داور اعلام می کند امتیاز 32 نه دوبل 16 ) 
9/3- داور مسابقه به عنوان یك قاضی در تمامی مسائل مرتبط با قواعد و قوانین بازی در هنگام انجام مسابقه و پرتاب دارت‌ها عمل می‌كند و در صورت لزوم نیز با مسئولان و مقامات رسمی دیگر نیز قبل از اعلان هر گونه تصمیمی مشورت خواهد كرد .
4- تخته‌های دارت 
1/4- تمامی تخته‌های دارت استفاده شده در تورنمنت‌ها و مسابقات WDF دارای مشخصه‌های زیر است :
الف) از نوع براق آن است .
ب) از الگوی ساعتی 1-20 می‌باشد .
ج) دارای یك حلقه مركزی داخلی با نام میانخال- (In Bull ) است كه 50 امتیاز دارد .
د ) دارای یك باند و نوار باریك داخلی با نام "Triple Ring" است كه عدد آن بخش را سه برابر می‌كند .
ر) دارای یك حلقه مركزی خارجی با 25 امتیاز است . (Bull ، خال)
س) دارای یك باند و نوار باریك خارجی با عنوان حلقه دوبل (Duoble Ring) است كه عدد آن بخش را دو برابر می‌كند .
ش) دارای تمام سیم‌هایی است كه بخش‌ها (Segments) و حلقه‌های مركزی خارجیBull , Double , Triple را تشكیل می‌دهد و به همراه هم تشكیل عنكبوت (Spider) می‌دهند كه به روی تخته دارت قرار می‌گیرند . 
ص) دارای ابعاد زیر هستند :( به جدول صفحه 3 رجوع شود .)
قطر و ضخامت سیم عنكبوت (Spider) از حداقل SWG 18 تا حداكثر SWG 16 خواهد بود . 2/4- تخته دارت را باید طوری ثابت و محكم كرد كه بخش و حلقه 20 ، بخش تیره‌تر دورنگ قسمتها باشد و در مركز بالایی تخته دارت قرار گیرد .
3/4- تخته دارت را باید به شكلی ثابت كرد كه ارتفاع عمودی از كف ، تا مرکزتخته cm 73/1 و تا cm "Oche" 37/2 باشد . 
4/4- یك بازیكن یا مسئول تیم حق این درخواست را دارد كه تخته دارت را قبل از مسابقه و یا در طی آن تغییر دهد و یا جابجا کند ؛ البته مشروط به اینكه بازیكن یا مسئول تیم مقابل نیز با این درخواست موافق باشد .
چنین تغییریا جابجایی تنها قبل از شروع مسابقه و یا در بین مراحل آن انجام خواهد شد و فقط توسط یك مسئول منصوب شده WDF اجرا خواهد شد .
5- نحوه نوردهی و روشنایی :
1/5- در مسابقات نورنمت ، سطح هر تخته دارت باید با لامپ مناسب حداقل 100 واتی روشن شود . 
2/5- تخته دارت‌های به كار گرفته شده در مراحل نهایی و فینال باید حداقل توسط دو لامپ 100واتی در فواصل و جاهای متناسب با تخته دارت ، روشن شود .
3/5- تمامی منابع روشنایی و چراغ‌ها باید با فاصله مناسبی از تخته دارت قرار گیرد تا به هنگام ایستادن بازیكن در 'Oche' ، نور از تخته‌ها به چشم‌های او منحرف نشود و او را اذیت نكند .
4/5- در فینال‌های مرحله‌ای ، سطح كلی نوردهی و روشنایی ممكن است بواسطه استفاده از پروژكتورها بهبود و افزایش یابد ، اما در عین حال باید دقت كرد كه سایه بر روی تخته دارت‌ها ایجاد نشود .
6- 'Oche' :1/6- یک اوچ (تشک پرتاب ) 38 میلی متر ارتفاع و 610 میلی متر پهنا دارد که باید در مکانی با حداقل فاصله پرتابی به اندازه cm 37/2 در جلوی تخته دارت قرار گیرد . 
2/6- فاصله مورب از مركز « میانخال » تا پشت اوچ در سطح زمین 2/93 متر سنجیده خواهد شد .
3/6- در طی انجام مسابقه ، هیچ بازیكنی نباید بر هیچ قسمتی از اوچ ، قدم بگذارد ، همچنین بازیكن نمی‌تواند دارتی را با پاهایش به جایی به جز پشت اوچ حركت داده و منتقل كند . 
4/6- بازیکنی که در حال پرتاب دارت به همان تخته دارت از مکانی که خارج از محدوده تشک پرتاب است باشد باید پاهایش را در پشت یک خط مستقیم فرضی در امتداد تشک قرار دهد . 
5/6- هر بازیكنی كه بند6/4 و یا 6/3 را نقض كند . ابتدا هشدار یا اخطاری از داور در حضور كاپیتان تیم یا مسئول آن دریافت خواهد كرد .
در پی آن هر دارتی كه با نقض این بندها و موارد پرتاب شود ، نیز محاسبه نخواهد شد و توسط داور مسابقه مردود اعلام می‌شود .
6/6- یك بازیكن یا مسئول تیم حق در خواست کنترل و تنظیم ابعاد اوچ را قبل از شروع مسابقه و یا در طول انجام آن را دارد ؛ مشروط به اینكه بازیكن یا مسئول تیم مقابل نیز موافق این امر باشد .
لازم به ذكر است كه چنین كنترل و تنظیمی فقط قبل از انجام مسابقه و یا در بین مراحل آن صورت می‌گیرد و تنها توسط یك مقام مسئول و منصوب شده WDF انجام می‌شود .
7/6- تمامی اعضای هیأت‌های دارت‌ها اختیار و اقتدار تغییر یا اصلاح ابعاد مربوط به ارتفاع تخته دارت و طول اوچ را به منظور مناسب كردن شرایط خاص رقباء در مواقع خاص برای افراد معلول دارا هستند . (قانون شماره 13 WDF) .
00/12- نحوه انجام بازی 
01/12- معمولاً هر بازی از چندین Leg (پارت) تشكیل شده است و هر Leg از چندین راند تشكیل می‌شود در هر راند (Round) هر شخص فقط سه پرتاب انجام می‌دهد و تعداد Leg‌ها در هر مسابقه بسته به نظریه كمیته مسابقات دارد معمولاً دور اول مسابقات از دو Leg تشكیل شده است و در دورهای بالاتر به تعداد Legها برای تعیین كردن اینكه چه كسی بازی را شروع كند و استارت Leg اول را بزند با انجام Middle تعیین می‌گردد بدین ترتیب كه هر بازیكن از هر تیم فقط یك دارت را به طرف تخته دارت پرتاب می‌كند و هركس كه به قسمت Bule In( میان خال) نزدیكتر پرتاب كرده باشد بازی را شروع خواهد كرد و در Legهای بعدی هر بازیكن به صورت متقابل بازی را شروع می‌كند .
02/12- در پرتابهایی كه به منظور پرتاب به میان خال انجام می‌شود هر بازیكن ، در بازیهای تكنفره و یا یكی از اعضاء تیم باید یك دارت را به سمت میانخال پرتاب كند و دارت‌ باید تا مرحله شمارش روی تخته دارت باقی بماند .
03/12- پرتاب مجدد زمانی انجام خواهد شد كه داور مسابقه نتواند تشخیص دهد كه كدام دارت به مركز نزدیك‌تر است و یا اینكه هر دو دارت در حلقه 25 قرار گرفته باشد . پرتاب مجدد طبق روش قبلی انجام خواهد شد .
04/12- بازیكنی كه پرتاب آن نزدیكتر به مركز تخته دارت باشد باید در مسابقه یا لیگ اولین پرتاب كننده باشد .
05/12- اسامی بازیكنان بایستی طبق همان ترتیبی كه در كارت امتیاز لیست شده‌اند ( از سمت راست به چپ) بر تخته امتیاز نیز وارد شوند . 
در برنامه‌های تیمی و دو نفره كه بازیكنان‌ها طبق همین روال پرتاب خواهند كرد . ترتیب پرتاب بایستی بر روی تخته امتیاز قبل از شروع نشان داده شود .
00/13- كارتهای امتیازی Score Cards 
01/13- كارت امتیاز یك مسابقه باید در میز كنترل ، همراه نام مسابقه شماره راند مسابقه ، و اسامی بازیكنان ایجاد شود . اگر ترتیب بازی در میز كنترل مشخص شده باشد . ترتیب بازی نیز باید بر روی كارت امتیاز وارد شود .
كارت امتیاز بایستی توسط بازیكن یا مقام رسمی تیم از روی میز كنترل بر داشته شود و در تخته مسابقه به داور مسابقه نشان داده شود . 02/13- اگر پرتاب به (Middle ) Bull ترتیب بازی را تعیین می‌كند ، داور باید ترتیب بازی برای لگهای مربوطه را روی كارت امتیاز وارد نماید .
03/13- داور در قبال مطمئن بودن از اجرای كامل ترتیب بازی در طی مسابقه مسئول است . 
04/13- در مسابقات تیمی و دو نفره داور همواره مسئول اجراء پرتابهای اعضاء تیمها می‌باشد كه باید در طول مسابقه به طور صحیح و كامل اجراء شود . 05/13- نتایج مسابقات بایستی توسط مسئولین رسمی میز كنترل در جدول و نمودار اطلاعات وارد گردد . 
06/13- تمام امتیازات بازیكنان بایستی در كارت امتیازات ثبت گردد تا میانگین و نتایج مناسب امتیازات محاسبه گردد .
07/13- ثبت بازی مسابقات قهرمانی ، مشتمل بر نتایج‌ هر بازی و مسابقه و همچنین میانگین و بهترین نتایج بازیكن‌ها ، باید توسط سازمانها به تمام اعضاء وابسته به سازمان WDF ارائه گردد .
00/14- تمرین :
01/14- به هر بازیكن 6 عدد دارت برای تمرین پرتاب در تخته دارتهای از پیش در نظر گرفته شده اختصاص می‌یابد .
02/14- بعد از شروع مسابقات قهرمانی هیچ پرتاب تمرینی بر روی تخته‌های تعیین شده برای مسابقه انجام نخواهد شد .
03/14- تخته دارتهای تمرینی برای استفاده بازیكنان مسابقات قهرمانی مهیا خواهد شد .
00/15- مسابقات :
01/15- در بازی‌ها و مسابقات قهرمانی ، تمام بازیكن‌ها باید تحت نظارت و رهبری ارگانها و مقامات رسمی مسابقات قهرمانی بازی كنند .
02/15-غیر از داور مسابقه ، امتیاز دهنده ، اپراتور اندیكاتور الكترونیكی امتیازها و بازیكنهای معین هیچ كس اجازه ورود به محل و منطقه بازی را ندارد .
03/15- فقط صدا كننده بازیكنان ، امتیاز دهنده و اپراتوراندیكاتور الكترونیكی می تواند هنگام بازی مقابل بازیكنان حضور بیابند .
04/15-مقامات رسمی در مدت زمان كوتاه پرتاب بازیكنان باید از حركت كردن و سیگار كشیدن و نوشیدن در طی مسابقه اجتناب نمایند .
05/15- حریف بازیكن باید حداقل در فاصله 60 سانتی‌متری پشت وی در Oche بایستند .
06/15- در مرحله نهایی بازیكنان بایستی تحت نظارت مقامات رسمی باشند و بین پرتابها باید در مكانی مستقر شوند كه در محدوده دید روند بازی – مقامات رسمی تماشاگرها و در صورت درخواست ، دوربین‌های تلویزیون باشند .
07/15- بازیكنان در Oche حق دارند كه با داور در مورد امتیاز و یا هر زمانی كه در طی بازی لازم بود مشورت كنند .
08/15- هیچ نوع در خواستی راجع به ثبت امتیازات بعد از پایان لیگ یا مسابقه وارد نخواهد شد .
09/15- تأئید از هر امتیازی باید قبل از تأیید پرتاب بعدی بازیكن به داور ارائه گردد .
هر گونه تأیید در مورد تصمیمات اتخاذ شده . توسط صدا کننده نام بازیكنان و امتیاز دهنده ، در مورد سوء رفتاهای یك بازیكن و یا دیگر اتفاقات باید فوراً به داور یا مقامات رسمی مسابقات قهرمانی ارائه گردد .
قضاوت باید در زمان مختص قبل از اینكه لیگ یا مسابقه اجازه ادامه یابد ارائه گردد هر قضاوت و تأییدیه كه با تأخیر ارائه گردید مورد توافق قرار نخواهد گرفت .
10/15- اگر وسایل و تجهیزات بازیكن در دوره پرتاب وی آسیب ببیند یا كم شوند سه دقیقه به بازیكن اجازه داده خواهد شد كه آن را تعمیر یا جایگزین نماید .
11/5- اگر در دوره مسابقه‌ای ، بازیكن دلیل ضروری و فوری برای ترك منقطه بازی داشته باشد داور طبق تشخیص خودش به بازیكن اجازه می‌دهد كه منطقه بازی را به مدت حداكثر 5 دقیقه ترك كند .
00/16- رفتار – 01/16- در طول یك مسابقه ، بازیكنان بایستی محترمانه با یكدیگر رفتار كنند و از آزردن دیگر بازیكنان و یا به كار بردن الفاظ زشت یا حركات كریه خودداری كنند و در كل از هر گونه اخلاق غیر ورزشی دوری كنند . (مانند ترك كردن لیگ یا مسابقه ، عمداً تأخیر كردن یا مانع از پرتاب دیگر بازیكنان شدند .)
02/16-اگر بنا به تشخیص ارگانها بازیكنی تبصره 01/16 را نقص كرده باشد به دلیل بی احترامی نسبت به این ورزش محكوم خواهد شد و همین طور از شركت در هر مسابقه قهرمانی دیگری نیز سلب صلاحیت می‌گردد .
به هر حال اگر بازیكنی یا مقامات رسمی بازیكنی تیم مذكور از پذیرفتن صلب صلاحیت و یا جریمه سرباز زنند موضوع فوق صریحاً به كمیته اجرائی WDF ارجاع حواهد شد كه تصمیم آنها یك تصمیم اجباری و لازم الاجراء خواهد بود .
03/16- تصمیم كیمته اجرائی WDF ذكر شده در تبصره 02/16 توسط اكثریت اعضاء حاضر كمیته اجرائی WDF در مسابقات قهرمانی اتخاذ خواهد شد . 
اگر هیچ یك از اعضاء كمیته اجرایی WDF در مسابقات قهرمانی حضور نداشته باشند درخواست فوق به یكی از مقامات رسمی از هر كشور شركت كننده ارائه می‌گردد و تصمیم‌گیری در مورد ارگانها توسط اكثریت مقامات رسمی كشور اتخاذ خواهد شد .
00/17- شیوه لباس پوشیدن در بازی :
01/17- تمام بازیكنان معرفی شده یك كشور موظفند در مسابقات قهرمانی WDF لباس بازی تأیید شده كشورشان را در مراسم تشریفات افتتاحیه ، در طول مسابقات قهرمانی ( حداقل تا زمانی كه حذف شوند ) و در افتتاحیه و مراسم اعطای هدایا بپوشند .
02/17- اعضای تیم باید به طور یكسان لباس بپوشند مثلاً تمام لباس اعضاء تیم از جمله پیراهن ، بلوز ، دامن و شلوار باید یكرنگ و یك مدل باشند . 
03/17- حذف اونیفرم تیم : بازیكن بدون اجازه سازمان نباید لباسی را بپوشد كه مشتمل بر هر گونه وسایل تبلیغاتی آرم‌ها یا عباراتی در رابطه با تولیدات بازار باشد . 04/17- هیچ نوع لباسی دون اجازه قبلی از سازمان نباید پوشیده شود .
00/18- تبلیغات :
01/18- تمام ارگانها این حق را دارا می‌باشند هرگونه وسایل تبلیغاتی – آرمها یا عباراتی در ارتباط با برگزاری و سازمان دادن مسابقات قهرمانی اختصاص دهند .
02/18- تمام ارگانهای این حق را دارا می‌باشند كه برای حفظ اسپانسرشان وسایل تبلیغاتی – آرم‌ها یا عبارات استفاده شده توسط بازیكنان ، تیمها و یا دیگر اسپانسرها را به آن اسپانسر اختصاص دهند .
03/18- بازیكنان یا تماشاگران در مسابقات قهرمانی WDF اجازه پوشیدن لباسهایی كه دارای هر گونه وسایل تبلیغاتی ، آرم‌ها و یا عبارت مربوط به یك تولید را بدون اجازه قبلی سازمان مربوطه ندارند .
04/18- بازیكنان در مسابقات قهرمانی WDF حق استفاده از وسایل و ابزار بازی كه هر گونه مطلب ، شعار یا عبارات تبلیغاتی در رابطه با تولیدات عرضه شده در بازار را بدون اجازه قبلی از ارگانها و سازمانها راندارند .
05/18- قبل از نمایش مسابقه در تلویزیون ، این اجازه به سازمانها داده خواهد شد كه از بازیكنان عبارت تبلیغاتی یا شعارهای تبلیغاتی را پس بگیرند . هر بازیكنی كه این در خواست را رد كند ، مسابقه را از دست خواهد داد . 
00/19- نوشیدن و سیگار كشیدن :
01/19- تمام بازیكنان و مقامات رسمی و اداری باید از سیگار كشیدن و مصرف الكل و مشروب هنگام بازی در یك مسابقه و در طی مدت مصاحبه و معرفی رسمی آنها اجتناب كنند .
02/19- در صورت بروز هر گونه تخلف در مورد بند 01/19 بازیكن خودش در قبال حذف در مسابقه‌ای كه تخلف در آن صورت گرفته مسئول می‌باشد . این مطلب باید به سازمان دارت مربوط برای رسیدگی انضباطی گزارش داده شود .
01/20- انتخاب بازیكنان و مقامات رسمی مسابقات 
فردی می‌تواند به عنوان یكی از اعضاء سازمانهای مربوطه دارت در یك مسابقه رسمی WDF بازی كند كه به مدت سه سال بلافصل به صورت عضو اصلی در مسابقات در كشوری كه توسط سازمان وابسته به WDF آن كشور بیان شده بازی كرده باشد .
02/20- در صورتیكه دو یا چند عضو از اعضاء وابسته به WDF دارای یك ماهیت ملی مشتركی باشند . قانون فوق برای بازیكن كه مقیم آن ملیت باشد تعبیر خواهد شد . 03/20- موارد ذكر شده فوق حداقل ترین لازمی است كه برای انتخابات در نظر گرفته می‌شود و ممكن است اعضاء سازمانها موارد بیشتری را برای انتخاب بازیكنان و مقامات رسمی را تحمیل كنند .
04/20- یك شخصی تا زمانی صلاحیت بازی مواردی برای یكی از سازمانهای عضو WDF را دارد كه به عنوان نماینده از كشور محل اقامتش توسط آن سازمان مربوط فرستاده شده باشند و تا زمانی كه دیگر اعضای وابسته به WDF به وی تقاضایی نداده باشند شایستگی بازی در آن سازمان را داراست .
05/20- هر شخصی كه در یكی از مسابقات رسمی WDF برای یكی از اعضاء وابسته به آن سازمان بازی كرده باشد نمی‌تواند تا زمانی كه سه سال از آخرین بازی وی برای آن سازمان نگذشته باشد برای دیگر سازمان عضو WDF در مسابقات رسمی WDF شركت نمایند .
06/20- زمانی كه مشاجره‌ای رخ دهد علت و مضمون مشاجره باید به كمیته اجرایی WDF برای تصمیم و حكم نهایی و لازم الاجراء ارجاع داده شود . این رویه برای تمام مسابقات برگزار شده در قلمرو قانونی WDF قابل اجراء است .
07/20- هیچ بازیكن یا مقامات رسمی یا نماینده‌ها در هرسمت و مقام ، و در هر مرحله‌ای ، جهانی و بین‌المللی و یا در یك مسابقه بین‌المللی كه خارج از محدوده قوانین WDF باشد و یا اینكه توسط فدراسیون جهانی دارت و یایكی از اعضاء وابسته به WDF شناخته نشده باشد صلاحیت انتخاب برای شركت در مسابقات دارت WDF و یا مسابقات رده‌بندی شده WDF را نخواهد داشت در شرایطی كه انجمن بازیكنان حرفه‌ای دارت تمام تعهدات خود را تحت محدوده توافقنامه WDF انجام دهند . مجمع عمومی WDF می‌تواند به ویژه مسابقات جهانی SKY و بازیهای جهانی – مسابقات تیمی جهانی كه توسط انجمن بازیكنان حرفه دارت برگزار می‌شود را از مسابقات محروم سازد .
08/20- بازیكن یا مقامات رسمی یا نماینده‌ای كه نامش در این ورزش ثبت نشده یا دارای عنوانهای جهانی یا بین المللی اعضاء دارت كه خارج از محدوده قانونی WDF بوده و توسط فدراسیون جهانی درات شناخته نشده باشند . صلاحیت انتخاب برای شركت در مسابقات دارت WDF و یا مسابقات رده‌بندی شده WDF را نخواهند داشت .
09/20- اصل درخواست نامه هر فرد یا نماینده‌ای كه بعلت مفاد 07/20 و 08/20 تغییر یافته باید به آن فرد یا نماینده . جهت تسلیم یك درخواست نامه كتبی ارائه گردد .
درخواست كتبی باید همراه با تمامی اسناد مربوطه به كمیته اجرائی WDF كه محدوده قانونی آن كشور محل اقامت آن یا نماینده را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد ، ارائه گردد .
10/20- هر بازیكنی یا مقامات رسمی یا نماینده‌ای كه خواستار ثبت نام یا ثبت نام دوباره در یكی از سازمانهای عضو WDF باشند بعد از شركت كردن در یك مسابقه در حد توانایی و یا در هر مرحله‌ای از آن طبق ماده 08/20 و یا طبق ماده 09/20 كسی كه وارد این ورزش شده و یا با آن سروكار دارد برای ثبت نام و یا ثبت نام مجدد در آن سازمان عضو WDF باید درخواست كتبی ارئه دهد .
11/20- درخواست نامه كتبی برای ثبت نام و یا ثبت نام مجدد باید به سازمان عضو WDFكه بیانگر كشور محل اقامت آن عضو یا نماینده ارائه دهنده درخواست نامه است ارائه گردد تقاضانامه باید همراه تمام مدارك مربوط به كمیته انضباطی ناحیه ای WDF كه محدوده قانونی آن سازمانهای عضو WDF را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد ارسال گردد . 12/20- هر تصمیم اتخاذ شده‌ای در مورد اصل موضوع مورد درخواست شخص یا نماینده‌ای توسط كمیته انضباطی منطقه‌ای WDF قطعی و الزامی خواهد بود هر درخواست احتمالی باید به صورت كتبی به كمیته اجرایی جهت بررسی ارائه گردد .
نمونه این درخواست نامه باید با تمام اطلاعات یا اسنادی كه قبلاً توسط كمیته انضباطی ناحیه WDF مربوطه ارسال نشده است ، ضمیمه گردد .
00/21- محرومیت از بازی :
01/21- فدراسیون جهانی دارت این حق را دارا می‌باشد كه بازیكنان یا مقامات رسمی و اعضاء وابسته به آن سازمان را در صورتیكه آن بازیكن یا مقام رسمی یا سازمان وابسته در صدد نقض شروط و قوانین بازی مسابقات WDF و قوانین اساسی و فرعی WDF باشند را از بازی محروم سازد .
02/21- حذف هر یك از بازیكنان یا مقامات رسمی یا اعضاء وابسته به سازمان دارت از مسابقات رسمی WDF فقط در نتیجه پی آمد اقدامات انضباطی طبق قوانین و آئین نامه‌های اجرائی در آن زمان انجام خواهد شد .
03/21- فدراسیون جهانی دارت این حق را داراست كه هر نوع تعلیقی را برای كوتاهی و قصور هر یك از بازیكنان و یا مقامات رسمی یا اعضاء سازمان دارت در یك مسابقه و یا تمام مسابقات رسمی WDF تا زمانی كه تمام كوتاهی‌ها و مقررات انجام شده از سوی آن WDF مشخص گردد در نظر بگیرد .
00/22- اصلاحیه و الحاقیه :
01/22- فدراسیون جهانی دارت این حق را داراست كه در هر زمانی در صورت مواجه به یك مقصودی كه نیاز آن توسط كمیته اجرایی WDF الزامی به نظر می‌رسد هر یك از قوانین بازی WDF را اصلاح الحاق و یا حذف نماید .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:46 ب.ظ

Wonderful knowledge. Thanks.
cialis tadalafil tadalafil 20 mg cheap cialis if a woman takes a mans cialis generic low dose cialis cialis patent expiration overnight cialis tadalafil price cialis wal mart pharmacy tarif cialis france cialis uk
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:13 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
buying cialis in colombia cialis coupons cialis patentablauf in deutschland viagra cialis levitra cialis soft tabs for sale does cialis cause gout il cialis quanto costa cialis patentablauf in deutschland venta de cialis canada opinioni cialis generico
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:56 ق.ظ

With thanks! I value it!
cialis official site safe site to buy cialis online generic cialis 20mg uk 40 mg cialis what if i take where to buy cialis in ontario cialis purchasing cialis lilly tadalafi cialis herbs price cialis per pill try it no rx cialis
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 09:22 ب.ظ

Whoa loads of fantastic advice.
sialis cialis coupons cialis 20 mg cialis online cuanto cuesta cialis yaho wow cialis 20 buy cialis online nz cialis billig cialis 20 mg cut in half buy cialis uk no prescription
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 10:32 ق.ظ

Nicely put. Regards.
cialis super acti cialis patent expiration walgreens price for cialis we recommend cialis best buy calis cialis mit grapefruitsaft cialis 30 day sample does cialis cause gout tadalafil 20 mg cialis super acti
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 10:48 ب.ظ

Thanks! Lots of stuff!

cialis mit grapefruitsaft only here cialis pills cialis farmacias guadalajara cialis 5mg billiger cialis generika in deutschland kaufen cialis uk next day cialis patentablauf in deutschland we like it safe cheap cialis cialis generico cialis for sale in europa
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 10:00 ق.ظ

You expressed this really well!
cialis generico lilly cialis super acti tadalafil 10 mg callus precios cialis peru tesco price cialis cialis 20 mg safe dosage for cialis cialis rezeptfrei sterreich click now cialis from canada
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 10:16 ب.ظ

Many thanks! I enjoy this.
cialis farmacias guadalajara cialis para que sirve cialis cuantos mg hay cialis generico online cialis online holland cialis daily new zealand cialis generico in farmacia prices on cialis 10 mg cialis online are there generic cialis
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:21 ق.ظ

With thanks, Loads of material!

cialis professional from usa wow cialis 20 buy cheap cialis in uk cilas import cialis buy cheap cialis in uk american pharmacy cialis cialis for daily use cialis qualitat cialis preise schweiz
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 09:08 ق.ظ

Wonderful forum posts, Cheers.
does cialis cause gout only best offers cialis use cialis 20 mg buy cialis uk no prescription price cialis per pill get cheap cialis how to purchase cialis on line cialis generico cialis for bph buy cialis cheap 10 mg
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 09:54 ب.ظ

Awesome data. Kudos!
click here cialis daily uk we recommend cialis best buy cialis rckenschmerzen cialis 05 viagra cialis levitra tadalafil generic cialis generic tadalafil buy fast cialis online click here take cialis we like it cialis price
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 09:58 ق.ظ

You've made your point.
comprar cialis navarr cialis patentablauf in deutschland cialis australia org only now cialis for sale in us calis acquisto online cialis where cheapest cialis cialis efficacit cialis australia org cialis kaufen wo
buy tadalafil
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:56 ب.ظ

You actually explained this really well!
cialis lilly tadalafi cialis 5mg prix try it no rx cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis generika compare prices cialis uk cialis pills boards we like it safe cheap cialis cialis online nederland cialis 5 mg effetti collateral
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:36 ق.ظ

Whoa plenty of valuable material!
we use it cialis online store cialis canadian drugs cialis purchasing precios cialis peru cialis kamagra levitra prices for cialis 50mg cialis coupons printable cialis en 24 hora cialis billig cuanto cuesta cialis yaho
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:52 ب.ظ

Seriously a good deal of valuable facts!
buy online cialis 5mg cialis price thailand buy cialis online nz brand cialis nl cialis venta a domicilio where cheapest cialis cialis patentablauf in deutschland cialis 5mg 40 mg cialis what if i take callus
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:54 ق.ظ

You have made your stand very nicely..
does cialis cause gout cialis en 24 hora cialis qualitat click here cialis daily uk cialis cuantos mg hay cialis kaufen the best choice cialis woman i recommend cialis generico cialis efficacit cialis pas cher paris
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 05:11 ب.ظ

Seriously quite a lot of good tips!
price cialis wal mart pharmacy cialis pas cher paris cialis wir preise cialis et insomni cialis side effects dangers free cialis il cialis quanto costa no prescription cialis cheap generic cialis at the pharmacy cialis free trial
online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 03:12 ب.ظ

Nicely spoken really! !
canadian pharmaceuticals reviews discount canadian pharmacies trusted pharmacy canada canadian pharmaceuticals nafta northwest pharmacies online viagra canadiense canada viagra canada medication pharmacy drugs for sale no 1 canadian pharcharmy online
http://cialisvonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:52 ق.ظ

Cheers, A lot of knowledge.

acquisto online cialis cialis for sale south africa cialis super kamagra generic cialis with dapoxetine we recommend cialis info dosagem ideal cialis canadian cialis pastillas cialis y alcoho cialis ahumada best generic drugs cialis
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:29 ب.ظ

Thanks a lot. Loads of write ups!

the best site cialis tablets wow cialis 20 how to purchase cialis on line deutschland cialis online walgreens price for cialis click here take cialis tadalafil 10 mg we recommend cialis info cialis for sale generic cialis pro
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:24 ب.ظ

Many thanks, I value this!
cialis per paypa comprar cialis 10 espa241a generic for cialis acquisto online cialis tadalafil tablets cialis lowest price il cialis quanto costa rx cialis para comprar price cialis wal mart pharmacy buy cialis online
choc
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 08:28 ب.ظ
Hi friends, good post and good arguments commented at this
place, I am really enjoying by these.
Buy viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:44 ق.ظ

Seriously all kinds of very good material!
sildenafil tablets online how to get viagra prescription online buy viagra overnight buy viagra with prescription how to buy viagra online without prescription pharmacy buy online viagra prices uk pharmacy buy online how can i buy viagra online buying viagra ireland
Cialis 20 mg
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:00 ق.ظ

Very well spoken truly! !
click now buy cialis brand buying brand cialis online buy cialis online cheapest tarif cialis france cialis dosage amounts cialis sicuro in linea cialis uk next day 5 mg cialis coupon printable cialis 30 day trial coupon prices for cialis 50mg
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 06:13 ق.ظ

Excellent stuff. Thanks a lot.
cialis 5mg billiger click here cialis daily uk order a sample of cialis side effects of cialis when can i take another cialis buy cheap cialis in uk cialis pills generic cialis in vietnam weblink price cialis cialis great britain
Can Pilates make you look taller?
دوشنبه 27 شهریور 1396 12:01 ق.ظ
I needed to thank you for this very good read!! I certainly loved every bit of it.
I have you book marked to check out new things you post…
maryroseboderick.jimdo.com
یکشنبه 8 مرداد 1396 08:25 ب.ظ
Right away I am going away to do my breakfast, later
than having my breakfast coming again to read more news.
Why do they call it the Achilles heel?
جمعه 6 مرداد 1396 06:59 ق.ظ
What's up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could
also make comment due to this brilliant piece of writing.
http://sierraingersol.jimdo.com
چهارشنبه 21 تیر 1396 04:43 ق.ظ
Good info. Lucky me I came across your site by chance (stumbleupon).
I have bookmarked it for later!
emelineklaft.weebly.com
شنبه 13 خرداد 1396 12:24 ق.ظ
No matter if some one searches for his necessary
thing, so he/she wants to be available that in detail, therefore that thing
is maintained over here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo