انجمن دارت وزارت نیرو tag:http://darts-moe.mihanblog.com 2020-03-31T16:35:15+01:00 mihanblog.com برگزاری دوره های آموزش داوری و مربیگری دارت 2017-01-01T10:06:00+01:00 2017-01-01T10:06:00+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/62 احمد جراح زاده با عنایت به هماهنگیهای بعمل آمده با انجمن دارت کشور جهت برگزاری دورههای آموزشی داوری و مربیگری دارت و اخذ مدرك ، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به معرفی 4 نفر از همکاران واجد شرایط جهت حضور در دوره مذکور حداکثر تا روز شنبه مورخ 95/10/18 به دبیرخانه شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو معرفی نمایند. شرایط حضور در دوره : 1) هر استان می تواند 2 نفر از برادران و 2نفر از خواهران را جهت حضور در دورههای مربیگری و داوری معرفی نماید. 2) متقاضیان میبایست سوابق کافی جهت کسب امتیاز لازم جهت حضور در کلاس با عنایت به هماهنگیهای بعمل آمده با انجمن دارت کشور جهت برگزاری دورههای آموزشی داوری و مربیگری دارت و اخذ مدرك ، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به معرفی 4 نفر از همکاران واجد شرایط جهت حضور در دوره مذکور حداکثر تا روز شنبه مورخ 95/10/18 به دبیرخانه شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو معرفی نمایند.

 شرایط حضور در دوره :

 1) هر استان می تواند 2 نفر از برادران و 2نفر از خواهران را جهت حضور در دورههای مربیگری و داوری معرفی نماید.

2) متقاضیان میبایست سوابق کافی جهت کسب امتیاز لازم جهت حضور در کلاس مربیگری را کسب نمایند که بشرح ذیل می باشد:
 1- سابقه حضور در مسابقات سراسری وزارت نیرو هر گواهی حضور 5 امتیاز - سابقه مبنی بر فعالیت در رشته دارت طبق ارائه اولین گواهی حضور در مسابقات غیررسمی و استانی و یا شرکتی هر سال 3 امتیاز
 2- گواهینامه توجیهی مربیگری دارت 10 امتیاز - دارا بودن کارت عضویت در انجمن دارت کشور 5 امتیاز
 3- حکم قهرمانی استانی در رشته دارت 5 امتیاز ،سراسری وزارت نیرو 10 امتیاز و سایر احکام قهرمانی هرکدام 3 امتیاز تعلق خواهد گرفت.
 4- دارا بودن کارت عضویت بسیج فعال 5 امتیاز - گواهی مربوط به انجام داوری در مسابقات رسمی 5 امتیاز

 3)هزینه حضور در کلاس و صدور مدرك برای هر نفر3،900،000ریال تعیین گردیده است.

 4)دورههای آموزشی مذکور در تهران برگزار خواهد شد و همکاران واجد شرایط باید از مهمانسرای شرکت مربوطه استفاده نمایند.

 5)متقاضیان می بایست مدارك مورد نیاز بند 2 به همراه کپی کامل شناسنامه و کارت ملی و 6 قطعه عکس 4*3 و کپی آخرین مدرك تحصیلی ((کارشناسی به بالا))جهت ارزیابی به رئیس انجمن دارت وزارت نیرو جهت ارزیابی و برنامه ریزی به آدرس شیراز – فلکه مطهری نبش خیابان سبحان شرکت آب و فاضلاب استان فارس دفتر تربیت بدنی محسن گنجور به شماره همراه 09177143324 ارسال نمایند. ضمنا زمان و محل برگزاری دوره آموزشی متعاقباً اعلام خواهد گردید. ]]>
مسابقات سراسری دارت برادران وزارت نیرو 2016-10-22T12:12:54+01:00 2016-10-22T12:12:54+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/61 احمد جراح زاده ]]> مسابقات سراسری دارت خواهران وزارت نیرو 2016-09-10T10:53:24+01:00 2016-09-10T10:53:24+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/60 احمد جراح زاده ]]> عقد تفاهم نامه بین انجمن دارت كشور و انجمن دارت وزارت نیرو 2016-06-15T06:35:00+01:00 2016-06-15T06:35:00+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/56 احمد جراح زاده ]]> اطلاعیه ؛ نحوه برگزاری مسابقات بانوان 2016-06-15T06:34:00+01:00 2016-06-15T06:34:00+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/57 احمد جراح زاده اطلاعیه ؛ نحوه برگزاری مسابقات دارت بانوان وزارت نیرو: مقرر گردید در مسابقات سال جاری كه در استان كرمانشاه برگزار میگردد برای پایان بازی از قانون (دبل ، فیكس ) برای بانوان استفاده شود. بدین روال كه هر بازیكن برای پایان دادن لگ باید در ابتدا سعی به زدن دبل مورد نیاز نماید و اگر بعد از پنج راند موفق به زدن دبل و اتمام لگ نشد اجازه دارد با هدف قرار دادن قسمت سینگل بازی خود را به اتمام برساند و برنده آن لگ می شود. @dartsmoe اطلاعیه ؛ نحوه برگزاری مسابقات دارت بانوان وزارت نیرو:

مقرر گردید در مسابقات سال جاری كه در استان كرمانشاه برگزار میگردد برای پایان بازی از قانون (دبل ، فیكس ) برای بانوان استفاده شود. بدین روال كه هر بازیكن برای پایان دادن لگ باید در ابتدا سعی به زدن دبل مورد نیاز نماید و اگر بعد از پنج راند موفق به زدن دبل و اتمام لگ نشد اجازه دارد با هدف قرار دادن قسمت سینگل بازی خود را به اتمام برساند و برنده آن لگ می شود.

 @dartsmoe ]]>
هفته دوم مسابقات لیگ صنعت آب و برق یزد 2016-06-15T06:33:22+01:00 2016-06-15T06:33:22+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/59 احمد جراح زاده
]]>
انتصاب آقای رضا سلیمیً 2016-06-15T06:33:00+01:00 2016-06-15T06:33:00+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/58 احمد جراح زاده انجمن دارت وزارت نیرو انتصاب شایسته همكار گرامی آقای رضا سلیمی را به عنوان رییس كمیته دارت استان اردبیل از سوی ریاست محترم انجمن دارت كشور را تبریك گفته و آرزوی موفقیت برای ایشان داریم. @dartsmoe

انجمن دارت وزارت نیرو انتصاب شایسته همكار گرامی آقای رضا سلیمی را به عنوان رییس كمیته دارت استان اردبیل از سوی ریاست محترم انجمن دارت كشور را تبریك گفته و آرزوی موفقیت برای ایشان داریم.

@dartsmoe ]]>
مسابقات دارت بانوان صنعت آب و برق فارس 2016-06-15T05:55:35+01:00 2016-06-15T05:55:35+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/55 احمد جراح زاده ]]> آموزش اصولی و پایه ای دارت 2016-04-19T06:04:14+01:00 2016-04-19T06:04:14+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/53 احمد جراح زاده متاسفانه نگرش عامه مردم به رشته ورزشی دارت یك نگاه ورزشی نیست و این ورزش را بیشتر یك تفریح می دانند ، با باور غلط اغلب مردم این رشته به قدرت و آمادگی بدنی زیادی لازم ندارد و مانند سایر ورزش ها فاقد كالری سوزی برای ورزشكاران دارت هست و این عقیده در اكثر ورزشكاران دارت هم وجود دارد. در صورتی كه ورزشكارانی كه حتی به صورت نیمه حرفه ای به این ورزش مشغول هستند اذعان دارند كه با انجام ورزش دارت میتوان جسم و عقل را تربیت و پرورش داد.حال كه با انتخاب ورزش دارت به عنوان یك رشته ورزشی سبك قصد كمك به جسم متاسفانه نگرش عامه مردم به رشته ورزشی دارت یك نگاه ورزشی نیست و این ورزش را بیشتر یك تفریح می دانند ، با باور غلط اغلب مردم این رشته به قدرت و آمادگی بدنی زیادی لازم ندارد و مانند سایر ورزش ها فاقد كالری سوزی برای ورزشكاران دارت هست و این عقیده در اكثر ورزشكاران دارت هم وجود دارد.

در صورتی كه ورزشكارانی كه حتی به صورت نیمه حرفه ای به این ورزش مشغول هستند اذعان دارند كه با انجام ورزش دارت میتوان جسم و عقل را تربیت و پرورش داد.
حال كه با انتخاب ورزش دارت به عنوان یك رشته ورزشی سبك قصد كمك به جسم و روح خود را داریم پس باید حداقل اطلاعاتی در مورد نوع بدنسازی مخصوص این رشته و تمرینات فكری و هوازی مناسب و شناخت كامل وسایل و تجهیزات دارت داشت باشیم تا ضمن موفقیت در این ورزش از آن لذت هم ببریم و همچنین از بروز آسیب های احتمالی جلوگیری كنیم.
بنابراین هر روز با ما همراه باشید تا این اطلاعات را در اختیار شما دوستان قرار دهیم ، البته فراموش نشود شاید كم و كاستی در مطالب وجود داشته باشد و ازشما خواهش داریم كه با مشاهده این موارد و گزارش آنها ، ما را در این امر همیاری كنید.
]]>
سال نو مبارک 2016-04-19T05:37:09+01:00 2016-04-19T05:37:09+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/51 احمد جراح زاده سلام خدمت تمام دوستان و همكاران گرامی امیدورام سال جدید با خیر و بركت برای همگی شروع شده باشد و ایام تعطیلات در كنار خانواده های محترمتان به خوشی سپری شده باشد. حال كه ایام تعطیلات رو پشت سر گذاشتیم و به كارهای روزانه مشغول شدیم بهتر هست كه تمرینات دارت را درسال جدید با جدیت و دانش بیشتری شروع كنیم .قصد داریم با كمك و همكاری دوستان اطلاعات مفیدتری در اختیارتان قرار دهیم و نكات و ناگفته های جدیدی را برای شما عزیزان ارائه دهیم تا با لذت و دانش بهتری این رشته ورزشی را دنبال كنید. لطفاً د سلام خدمت تمام دوستان و همكاران گرامی
امیدورام سال جدید با خیر و بركت برای همگی شروع شده باشد و ایام تعطیلات در كنار خانواده های محترمتان به خوشی سپری شده باشد.

حال كه ایام تعطیلات رو پشت سر گذاشتیم و به كارهای روزانه مشغول شدیم بهتر هست كه تمرینات دارت را درسال جدید با جدیت و دانش بیشتری شروع كنیم .

قصد داریم با كمك و همكاری دوستان اطلاعات مفیدتری در اختیارتان قرار دهیم و نكات و ناگفته های جدیدی را برای شما عزیزان ارائه دهیم تا با لذت و دانش بهتری این رشته ورزشی را دنبال كنید.

لطفاً در صورت داشتن اطلاعات مرتبط با ما در تماس باشید.

                                      
]]>
گزارش مسابقات سراسری دارت برادران صنعت آب و برق 2016-04-14T09:57:24+01:00 2016-04-14T09:57:24+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/50 احمد جراح زاده

http://sport.moe.gov.ir/getattachment/22a104e8-c09b-4358-af6c-819c8453708e/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82

]]>
پنجمین دوره مسابقات دارت صنعت آب و برق فارس 2015-12-22T07:16:36+01:00 2015-12-22T07:16:36+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/49 احمد جراح زاده ]]> چهارمین مرحله رنکینگ فارس 2015-12-22T07:15:22+01:00 2015-12-22T07:15:22+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/48 احمد جراح زاده

]]>
سومین مرحله رنکینگ استان فارس 2015-12-06T18:32:40+01:00 2015-12-06T18:32:40+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/47 احمد جراح زاده ]]> مسابقات دارت شرکت مدیدیت بهره برداری تولید برق فارس 2015-12-06T09:56:46+01:00 2015-12-06T09:56:46+01:00 tag:http://darts-moe.mihanblog.com/post/45 احمد جراح زاده ]]>